Syndikalisme en vakbeweging nu
Article mis en ligne le 20 novembre 2011

par Eric Vilain

‘Syndikalisme en vakbeweging nu’ werd gepubliceerd als artikelenreeks
van maart tot september 1974 in ‘Solidarité ouvrière’ onder de titel
‘Anarcho-syndicalisme’.
Nederlandse vertaling : Jan Bervoets